top of page
Construction worker climbing

Cech väzníkových konštrukcií

Kto sme

Profesionálny výrobcovia a realizátori väzníkových konštrukcií

Poslaním združenia je uspokojovať záujmy svojich členov ako aj ostatnej verejnosti v oblasti technickej a odbornej pomoci a podpory, najmä realizátorom a výrobcom väzníkových krovov alebo iným remeselníkom, strechárom a tesárom.

Čomu sa venujeme

Cech sa stará o technickú podporu laickej verejnosti rámci 1 väzníkových konštrukcií, podporuje a školí montážnikov drevených konštrukcií. Cech združuje kvalitných realizátorov Väzníkových konštrukcií. Cech podporuje rast členov cechu a obhajuje ich záujmy. Ambíciou cechu je presadiť správnosť a kvalitu výroby a montáže drevených väzníkových konštrukcií, ako aj zvýrazniť pravidlá pripravenosti stavby pre montáž drevenej konštrukcie.

Čítaj viac
Roofers at Work
Image by Jeriden Villegas

Odborné poradenstvo

Cechu Väzníkových Konštrukcií mimoriadne záleží na tom, aby sa väzníkové drevené
konštrukcie dodávali a realizovali správne. Neustále sme totiž svedkami takých realizácií a výroby väzníkových konštrukcií, ktoré svojim majiteľom prinášajú sklamanie, znechutenie a
obrovské finančné straty a obmedzenia. Cech Väzníkových konštrukcií je tu aj preto, aby
pomohol laickej verejnosti, realizátorom, montážnikom.

Čítaj viac

O nás

O cechu

Cech väzníkových konštrukciía bol ustanovený v súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. Je právnickou osobou registrovanou ako Odborné živnostenské spoločenstvo.

 

Združuje a zastupuje realizátorov väzníkových krovov.

 

Cech je záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov zaoberajúcich sa navrhovaním a výrobou väzníkových strešných konštrukcií,  ako aj odborníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania týkajúceho sa drevených väzníkových konštrukcií a ich montáže.

1988

Založený v roku

282

Dokončených projektov

50

Aktívnych členov

35

Obchodných partnerov

David Dlhoš

Člen Predstavenstva CSS

Krajský cechmajster CSS za Trnavský kraj

Naše služby

Služby a cenník pre klientov

Obhliadka

Cenník

Dopyt na realizáciu

Dopyt

Cenník za služby

Cenník

Kompletizácia striech

Cenník

Školenia montážnikov

Viac info

Zameranie stavby

Viac info

Statický posudok

Zabezpečenie montáže drevenej konštrukcie zaškolenými montážnikmy

Podpora montážnikov na stavbách

čomu sa venujeme

Ciele a činnosť CVK 

Poslaním združenia je uspokojovať záujmy svojich členov ako aj ostatnej verejnosti v oblasti technickej a odbornej pomoci a podpory, najmä realizátorom a výrobcom väzníkových krovov alebo iným remeselníkom, strechárom a tesárom. Združenie bude zabezpečovať technické a odborné poradenstvo pre laickú verejnosť v oblasti väzníkových alebo iných drevených konštrukcií. Cieľom Združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, veda a výskum, ochrana a podpora zdravia, podpora zdravotne znevýhodnených osôb, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má taktiež záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie informačných, sociálnych, záujmových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii informačných, vzdelávacích, športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

Obnovujeme remeselnú a stavovskú česť

Pozdvihujeme prestíž a postavenie strechárskeho remesla

Obhajujeme profesijné a podnikateľské záujmy členov cechu

Presadzujeme pravidlá profesionálnej praxe

Spolupracujeme na výchove mladých strechárov

Podporujeme celoživotné vzdelávanie

Dbáme o kvalitu prác na strechách

Ovplyvňujeme legislatívu a technické normy

Podporujeme zavedenie majstrovských skúšok

O našej práci

Väzníkový krov výhody

Drevenné väzníkové konštrukcie a ich využitie

Je lahká,priehradová konštrukcia slúžiasa k preneseniu zaťaženia strešného plášťa do obvodovej či nosnej konštrukcie.Tieto väzníky umožnujú prenesenie zataženia na velký rozpon konštrukcie,a to až 30m,bez nutnosti stredových stien alebo stĺpov.Vdaka velkej variabilite vnútorný priestor si priehradové väzníky získali oblúbenosť u projektantov.V súčastnosti sa používajú na moderné i klasické rodinné domy,výrobné haly,rekonštrukcie a dalšie stavby.

Pre osadenie a ukotvenie väzníkov sú v drvivej väčšine prípadov potrebné iba obvodové múry stavby ukončené stužujúcim vencom, čo prináša pre investora bez nutnosti realizácie nosných prvkov v interiéri a ťažkého monolitického resp. systémového stropu. Väzníková konštrukcia vychádza celkovo lacnejšia ako klasický krov.Náklady šetríte aj pri murovaný priečok, nakoľko priečky nie sú nosným prvkom pri realizácií väzníkového krovu. Nemusíte tak stavať široké vnútorné steny, nemusíte tak pripraviť ani betónové základy a ani veniec pri týchto priečkach (úspora stavebného železa do stužujúceho venca nad priečkami a pri realizácii monolitického príp. systémového stropu)Nie je potrebný ani betónový, ani drevený strop, nakoľko sadrokartónová konštrukcia sa dá rovno zavesiť na väzníkové nosníky.Kvôli tomu, že priečky nie sú nosné sa Vám zväčší aj vnútorný priestor. Architekt alebo stavebník môže ľubovoľne experimentovať s priestorovou variabilitou interiéru…

čo robíme

Projekty

bottom of page