top of page

Štruktúra CVK

Orgány cechu väzníkových konštrukcií

Predstavenstvo CVK

• Zakladajúci členovia

• Členovia (výrobca) poverená osoba za výrobcu

• Členovia(realizátor) poverená osoba za realizátora

• Čestný členovia (Garanti)

Výkonné poradenstvo CVK

• Predsedovia
• Podpredsedovia

Dozorná rada CVK

• Stavby-Dlhoš,s.r.o.
• Pavel Lieskovský 
• Robert Tomašek

Kontrolný orgán

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ --David Dlhoš Predseda

Predstavenstvo CVK

Prdstavenstvo

Pavel Lieskovský Podpredseda

r.č.: 810621/6074, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 20, 831 02 Bratislava

Robert Tomašek
Podpredseda

r.č.: 740929/6114, trvale bytom Jachtárska 32, 92101 Piešťany

DavidDlhoš
Predseda

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ

Výkonné prdstavnstvo

Výkonné predstavernstvo CVK

Pavel Lieskovský Podpredseda

r.č.: 810621/6074, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 20, 831 02 Bratislava

Robert Tomašek
Podpredseda

r.č.: 740929/6114, trvale bytom Jachtárska 32, 92101 Piešťany

DavidDlhoš
Predseda

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ

Dozorná rada

Dozorná rada CVK

Pavel Lieskovský Podpredseda

r.č.: 810621/6074, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 20, 831 02 Bratislava

Robert Tomašek
Podpredseda

r.č.: 740929/6114, trvale bytom Jachtárska 32, 92101 Piešťany

DavidDlhoš
Predseda

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ

Kontrolný orgán

Kontrolný orgán CVK

DavidDlhoš

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ

bottom of page