top of page

Potrebujete poradiť?

Profesionálne poradenstvo na vysojek úrovni.

Cech strechárov Slovenska vykonáva pre verejnosť odborné poradenstvo a stanoviská na strešné konštrukcie, ktoré zahŕňajú:

Posúdenie správnosti vyhotovenia diela

Definovanie a opísanie skutkového stavu diela tzv. nález

Technické mediátorstvo medzi investorom a realizátorom diela

Posúdenie kvality vykonaných strechárskych prác, a to na práce zrealizované členmi aj nečlenmi CSS

Odborné poradenské a konzultačné služby

Servis v otázkach spojených s realizáciou strešných konštrukcií

Poradenstvo pe verejnost

Odborné poradenstvo pre verejnosť

Cechu Väzníkových Konštrukcií mimoriadne záleží na tom,aby sa väzníkové drevené
konštrukcie dodávali a realizovali správne.Neustále sme totiž svedkami takých realizácií a
výroby väzníkových konštrukcií, ktoré svojim majiteľom prinášajú sklamanie, znechutenie a
obrovské finančné straty a obmedzenia.

 

Cech Väzníkových konštrukcií je tu aj preto, aby
pomohol laickej verejnosti, realizátorom, montážnikom.

Speaker
Poradenstvo pe realizatorov
Business Colleagues

Poradenstvo pre realizátorov

Ak máte problém spojený so stavbou väzníkovej konštrukcie, jej rekonštrukciou, alebo závadami na nej, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom našich kontaktov a my sa Vám pokúsime čo najskôr poradiť.

 

Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s Vašimi
problémami včas, teda v období, keď budete len rozmýšľať o stavbe alebo rekonštrukcii svojej strechy väzníkovou konštrukciou. Iba tak bude môcť byť naša pomoc účinná a Vám ušetríme nie len množstvo starostí, ale aj financií.

 

Cech Väzníkových Konštrukcií poskytuje tiež Technicko - odborné stanovisko CVK pre posúdenie správnosti vyhotovenia Väzníkovej konštrukcie. 

Poradenstvo pr architektov

Poradenstvo pre architektov

Cech Väzníkových konštrukcií je tu aj preto, aby pomohol laickej verejnosti, realizátorom, montážnikom.

bottom of page