top of page

Pridajte sa k nám

Prihláška do CVK

Prihláška

Členom CVK sa môžu stať fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami CVK, vlastnia živnostenské oprávnenie resp. výpis z obchodného registra oprávňujúci vykonávať remeslá a činnosti, ktoré cech združuje a zastupuje. Členstvo v cechu je dobrovoľné. O prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo CVK.

bottom of page