top of page

o Nás

Stanovy

Man Signing
Stanovy

Prospech CVK pre verejnosť

Cech väzníkových konštrukcií  bol ustanovený v súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. Je právnickou osobou registrovanou ako Odborné živnostenské spoločenstvo.

 

Združuje a zastupuje remeslá: tesár, pokrývač / strechár, klampiar a hydroizolatér.

 

Cech je záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov zaoberajúcich sa navrhovaním, realizáciou strešných konštrukcií, alebo výrobou hmôt pre ne, ako aj odborníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania týkajúceho sa strešných konštrukcií a hydroizolácii.

Prospech SVK pre verejnosť

Jednou z najdôležitejších a najnáročnejších častí každého domu je strecha. Členovia cechu pri realizácii kladú profesionálny dôraz na kvalitu strechy a jej spoľahlivosť počas celej životnosti. 

Cech väzníkových konštrukcií  je moderným, dynamickým a rozvíjajúcim sa združením 21. storočia zameraným na oblasť striech budov.

Stiahnúť

Zázučný list od CVK

Členovia cechu sú povinní vykonávať práce v dobrej kvalite v zmysle platných predpisov a odporúčaných noriem. Vzťahuje sa to na všetky vlastné i subdodávateľsky zabezpečované práce. Člen cechu je povinný svojou činnosťou dbať na dobré meno cechu a nepoškodzovať ho nekvalitnou prácou.

Stiahnúť
Záručný list
bottom of page