top of page

Štruktúra CVK

Zoznam členov cechu väzníkových konštrukcií

Podpredseda

Pavel Lieskovský, r.č.: 810621/6074, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 20, 831 02 Bratislava

Podpredseda

Robert Tomašek, r.č.: 740929/6114, trvale bytom Jachtárska 32, 92101 Piešťany

David Dlhoš Predseda

Stavby - Dlhoš, s.r.o., IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky, Slovenská republika,konajúca prostredníctvom: Dávid Dlhoš, konateľ

Členovia

Zoznam Remeselníkov-Montážnikov

Stavby - Dlhoš, s.r.o.,

IČO: 47022906, sídlom Bojničky 236, 920 55, Bojničky,

bottom of page